Werkwijze

Deskundig
Ons team bestaat uit een vaste kern van instructeurs die allemaal in het bezit zijn van een WRM-certificaat, ofwel een certificaat rijonderricht op grond van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen, toegekend door branche-instituut IBKI. Om hun kennis op peil te houden blijven onze instructeurs zich bijscholen en volgen ze gespecialiseerde trainingen, zoals de Verhoogde Rijvaardigheid Opleiding (VRO).

Al onze instructeurs beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Als Bovag-rijschool willen wij graag aan deze eis voldoen: de veiligheid van onze leerlingen gaat voor alles, niet alleen in het verkeer, maar ook in de lessituatie. Daarnaast zijn al onze instructeurs gecertificeerd om les te mogen geven aan bijzondere doelgroepen, zoals leerlingen met autisme of PDD-NOS. De certificeringen hiervoor worden verstrekt door de Verkeersacademie, in samenwerking met Spectrum Brabant, de ontwikkelaar van het autisme- en ADHD-protocol voor rij-instructeurs.

Onze rijschool kan inmiddels bouwen op bijna 55 jaar ervaring. Toch blijven we continu leren, van en met elkaar. De jonge en oude generatie van instructeurs wisselt dan ook regelmatig kennis en ervaringen uit tijdens teamvergaderingen.

Persoonlijk
Stap je met een goed gevoel uit de auto of van de motor, dan begin je met vertrouwen aan de volgende les en dat verhoogt de slagingskans tijdens het examen. Iedere leerling vraagt weer om een andere aanpak, of er nu sprake is autisme, AD(H)D of niet. Als instructeur moet je dus goed kunnen schakelen, zowel tijdens het rijden als in de omgang met leerlingen. Doordat al onze instructeurs een coachingsopleiding hebben gevolgd, zijn ze in staat om de rijlessen aan te passen op hoe iemand in elkaar zit en welke leermethode bij hem of haar past.

                                      

Betrouwbaar
We vertellen onze klanten graag duidelijk waar ze aan toe zijn. Mede om deze reden nemen we nieuwe leerlingen niet telefonisch aan, maar nodigen we ze – eventueel samen met hun ouders – uit voor een informatiegesprek. Op deze manier kunnen we hen goed informeren over de verschillende mogelijkheden en bijbehorende kosten en voorkomen we misverstanden of vervelende verrassingen. Bovendien kunnen we je wat extra zekerheid bieden dankzij het BOVAG Garantiefonds Rijscholen (BGF). Mochten er zich bij de rijschool calamiteiten voordoen, dan word je schadeloos gesteld als je rijlessen vooruit hebt betaald. Je kunt dan bijvoorbeeld je opleiding afmaken bij een andere BOVAG-rijschool.Bovag garantiefonds
Veilig
Ons belangrijkste doel is om leerlingen op te leiden tot veilige bestuurders. Uiteraard beschikken we over goed onderhouden lesauto’s. Tijdens iedere les is veiligheid de rode draad: goed spiegelen, anticiperen, slim rijden. Het examen vragen we pas aan als we zien dat de leerling eraan toe is en verantwoord zelfstandig kan rijden. Een goede rijopleiding is een investering in jezelf en in je eigen veiligheid, waar je hele leven profijt van hebt. Om die reden bieden wij ook een anti-slipopleiding met ongevalsimulator aan. Tijdens deze opleiding leer je wat er gebeurt als een auto slipt en hoe je dan kunt handelen. Natuurlijk biedt een anti-slipopleiding geen garantie dat je nooit een ongeval zult krijgen, maar de kans dat je goed reageert als je auto slipt is wel groter. Je hebt immers een keer ervaren wat er gebeurt met een auto tijdens het slippen en wat je dan kunt doen.
Succesvol
Per jaar slaagt gemiddeld 70% van onze leerlingen de eerste keer voor het examen, ten opzichte van een regionaal gemiddelde van 46 tot 52%. Op www.rijschoolgegevens.nl kun je de officiële CBR-slagingspercentages van verschillende rijscholen bekijken. Omdat wij zowel in Tilburg als in Eindhoven lessen, worden er examens vanuit het CBR in Berkel Enschot en Eindhoven afgenomen; voor beide locaties kun je onze gegevens bekijken.