Menu Sluiten

Protocol veilig werken in de rijschoolbranche

In het protocol ‘veilig werken in de rijschoolbranche’ staan de volgende veiligheidsmaatregelen voor de rijschoolsector opgesomd.  

A. Check vooraf. De rijschoolhouder is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de werkdag dienen aan de instructeurs de volgende twee controlevragen te worden gesteld:

  1. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
  2. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

B. De instructeur dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

C. Tijdens de les is de airco en luchtventilatie zoveel mogelijk uit houden en blijven ramen zoveel mogelijk gesloten om luchtcirculatie tegen te gaan.

D. Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht (Voor dit desinfecteren en luchten maken we een checklist, afgeleid van het protocol).

E. Aanvullend is bij Rijschool Reniers verplicht een mondkapje te dragen dit voor de veiligheid van de instructeur en leerling. De mondkapjes worden verstrekt door Rijschool Reniers dit i.v.m. de hygiëne.

De kosten hiervoor bedragen € 1,00 p/mondkapje.

https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/2020/mei/protocol-herstart-rijlessen-aangepast