Menu Sluiten

Keuring Autisme voor praktijklessen.

Examenkandidaten direct langs een specialist bij ADHD, ADD of autisme

Vanaf september kun je als praktijkexamenkandidaat auto of motor met ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis (autisme, Asperger, PDD-NOS) al vóór het indienen van je Gezondheidsverklaring een keurend specialist bezoeken.  Dit geldt alleen wanneer je examen doet voor je auto- of motorrijbewijs en je nog nooit eerder een rijbewijskeuring hebt gehad. Onafhankelijke specialist voor een rijbewijskeuring Kortom: Is vraag 3 (en eventueel nog andere vragen) van de Gezondheidsverklaring met ‘ja’ beantwoord in verband met ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis (autisme, Asperger, PDD-NOS)? én heeft u nog nooit eerder een rijbewijskeuring ondergaan? Dan kunt uw – alléén voor praktijkexamen auto of motor – direct een afspraak maken met een onafhankelijke specialist voor een rijbewijskeuring. Dit versnelt het keuringsproces.

Wat moet uw cursist doen?

  1. Vul uw Gezondheidsverklaring volledig in. U kunt op Mijn CBR heel gemakkelijk een Gezondheidsverklaring kopen en invullen.
  2. Zet in het vak ‘opmerkingen’: ‘Ik heb zelf een afspraak gemaakt met een specialist.’
  3. Onderteken de Gezondheidsverklaring (print deze eerst wanneer u hem via Mijn CBR hebt gekocht).
  4. Maak zelf een afspraak met een specialist uit de lijst van het CBR voor een rijbewijskeuring wegens ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis. Neem de Gezondheidsverklaring mee naar de specialist.
  5. Vraag de specialist een aantekening op uw Gezondheidsverklaring te plaatsen wanneer u naast vraag 3 ook andere vragen met ‘ja’ hebt beantwoord.
  6. De specialist stuurt, na toestemming, de Gezondheidsverklaring samen met het rapport van de keuring  naar het CBR.
  7. Het CBR beoordeelt uw rijgeschiktheid op basis van de Gezondheidsverklaring en het keuringsrapport.
  8. Bij geschiktheid wordt u door het CBR persoonlijk benaderd voor een rijtest.
  9. Als de rijtest positief verloopt krijgt u een schriftelijk besluit van het CBR dat u rijgeschikt bent. Uw rijschool kan het praktijkexamen voor u aanvragen.

Kies een specialist die door het CBR is aangewezen Het is belangrijk dat de keuring gebeurt door een specialist die onafhankelijk is, de rijbewijseisen goed kent en kennis heeft van ADHD of autisme spectrumstoornissen. U kunt dus alleen een specialist kiezen die hiervoor door het CBR is aangewezen.
Keuringsrapport vooraf inzien Het is belangrijk dat de u de gelegenheid bieden om het keuringsrapport vooraf in te zien en eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren. Gebuurd dat niet, wijs de specialist daarop. Gebruik maken van het blokkeringsrecht.  De verzending van het rapport naar het CBR kan worden geblokkeerd. De specialist geeft dan aan het CBR door dat er gebruik wordt gemaakt van het Blokkeringsrecht. Dit heeft als gevolg dat het CBR gedurende een jaar geen nieuwe Gezondheidsverklaring in behandeling neemt. U kunt in deze periode geen praktijkexamen doen.
Het CBR heeft geen invloed op de prijs de rijbewijskeuring rekent u zelf af met de specialist.

De maximumtarieven voor rijbewijskeuringen worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Meer informatie hierover vindt u op www.nza.nl.