Aangepaste rij-opleiding

Zoveel mensen, zoveel wensen: daarom hebben we ons als rijschool op verschillende vlakken gespecialiseerd. Bij bijzondere omstandigheden, zoals Autisme of ADHD, bieden we een aangepaste rij-opleiding, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften en leerstrategie van de leerling.Iedereen leert op zijn of haar eigen manier. En om goed te kunnen leren is het belangrijk dat je prettig en veilig voelt. Voor sommige mensen geldt dat nog wat meer – en als rijschool houden wij hier graag rekening mee. Al onze instructeurs zijn daarom opgeleid om les te geven aan bijzondere doelgroepen, zoals leerlingen met Autisme, AD(H)D. Hun opleiding word jaarlijks verzorgd door, de verkeersacademie in samenwerking met Spectrum Brabant, de ontwikkelaar van het autisme- en ADHD-protocol voor rij-instructeurs.

           autisme-1                      Rijschool Reniers – Reusel                                                                                       Instructeur: Paul Reniers, Job van Ham, Wil Liebregs, Angelique Wilborts Soner Öztürk (allen erkend) en (gevorderd)
Nieuw erkend  tot januari 2020..
Hierdoor kunnen we als rijschool maatwerk leveren: we kijken per leerling wat hij/of zij nodig heeft om goed te kunnen leren rijden en passen onze instructies hierop aan. We richten ons tijdens het lessen vooral op de sterke kanten van de leerlingen en creëren een veilige leersituatie, waarin rust en duidelijkheid de boventoon voeren. We weten hoe we signalen van overprikkeling en overbelasting bij de leerling herkennen en spelen hier tijdig op in. Omdat veiligheid bij ons hoog in het vaandel staat bevat in lespakket 4 voor het autorijbewijs  een anti-slipopleiding.
Tijdens het vrijblijvende informatiegesprek kijken we samen met jou en eventueel je ouders welke opleiding en instructeur er bij je past..>>Contact